Kategorie

Zastupované firmy

O společnosti W-Technika Group s.r.o.

Společnost W-Technika Group s.r.o. je technologickou, vývojovou a obchodní společností působící na českém a slovenském trhu se sídlem v Praze, pobočkou v Rožnově pod Radhoštěm a Žilině. Jedním z hlavním cílů společnosti je rozvoj oblastí strojového vidění a bezkontaktního měření teploty pomocí průmyslových kamer, termografických kamer, vysokorychlostních kamer a speciálních vědecko-výzkumných kamer.

Společnost W-Technika Group s.r.o. působí na českém a slovenském trhu především jako integrátor, který dodává svá řešení do průmyslových procesů jako prvek vstupně-výstupní kontroly, dále do odvětví potravinářství, chemického průmyslu, bezpečnostních technologií, protipožární ochrany a stavebnictví.

Společnost W-Technika Group s.r.o. zastupuje světové výrobce průmyslových kamer a termografických kamer jako SVS-Vistek, Optronis, Ximea, FLIR, InfraTec, Raptor Photonics, jejíchž produkty dodává na český a slovenský trh. Tyto produkty jsou našim zákazníkům dodávány s další přidanou hodnotou, jako může být například vývojé SmartVision SDK, unikátní USB3 modul pro FLIR TAU2, inspekčí vyhodnocovací software Workswell ThermoInspector nebo široká nabídka odborných školení pro oblast bezkontaktního měření teploty.

Společnost W-Technika Group s.r.o. je členem Asociace technických diagnostiků, je schválených školícím pracovištěm „Technik diagnostik termografie“ v České republice a mezinárodním školícím centrem Infrared Training Center. Několikrát ročně pořádá týdenní přípravný kurz pro získání mezinárodně uznávaného certifikátu „Technik diagnostik termografie“.

Cílem společnosti W-Technika Group s.r.o. není přeprodávat produkty od různých výrobců, ale vytvářet v České a Slovenské republice odbornou, technickou a znalostní základnu pro průmyslové a vědecko-technické aplikace strojového vidění a termografie. Tento záměr se společnost snaží naplňovat přednáškovou a publikační činností, aplikovaným výzkumem a vzděláváním mladých odborníků během odborných a diplomových stáží

Reference